About Celia

Andrés Segovia

1982 prisades hon av gitarrens store mästare Andrés Segovia som skrev:

”Celia Linde är utomordentligt rikt begåvad i att rätt tolka den seriösa gitarrmusiken, hennes teknik är excellent och hennes musikaliska uttryck, exakt, nobelt och expressivt.”

Celia Linde utbildades 1982 vid Diplomklassen på Malmö Musikhögskola under ledning av Per-Olof Johnson och 1984 vid Solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. Därefter fortsatte hon sina studier i sydamerikansk gitarrmusik vid Manhattan School of Music för den brasilianske gitarristen Carlos Barbosa-Lima .

Sedan dess är Celia Linde en vida efterfrågad gitarrist som turnerar i Europa och USA. Hon har bland annat framträtt som solist i kända konsertsalar som Weill Recital Hall i Carnegie Hall, 92 Street Y, Bacon Theatre och The Ballroom i New York. Vidare, i Southbank Centre, London, samt i konserthusen i Stockholm, Göteborg, Norrköping och många andra städer. Hon har även gjort radioframträdanden hos BBC i London och WNYC i New York.

Hennes repertoar omfattar den klassiska standardrepertoaren såväl som sydamerikansk musik och samtida konstmusik. Till milstolparna inom skandinavisk repertoar räknas Sven-David Sandströms ”Six Pieces for Guitar and Orchestra”, som hon uruppförde 2004 med Norrköpings Symfoniorkester. Celia Lindes egna kompositioner som ”High Way to the Pacific” och ”Fontaine Bleue” har också fått positiva mottaganden, liksom hennes musiksagor för barn har rönt stor uppskattning. Hon har givit ut ett flertal skivor på märkena Blue Bell, RCA och Caprice.

Celia Linde samarbetar med flera musiker på andra sidan Öresund, däribland sopranen Gitta-Maria Sjöberg, violinisten Anton Kontra och cimbalisten George Mihalache. Hon spelar också tillsammans med Carlos Barbosa-Lima.

läs hela biografin